Despre Comisia de Dialog Social din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

Comisia de Dialog Social din cadrul MMJS (CDS) este organizata si functioneaza in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 62/2011 – legea dialogului social. Comisia reuneste confederatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national, precum si reprezentanti ai ministerului.

Rolul Comisiei de Dialog Social

Reuniunile CDS – MMJS au un caracter consultativ si vizeaza asigurarea unor relatii de parteneriat social intre administratie, patronate si sindicate care sa permita o informare reciproca permanenta asupra problemelor ce tin de domeniile de activitate gestionate de MMJS. De asemenea, partenerii sociali sunt consultati cu privire la initiativele legislative sau de alta natura, cu caracter economico-social.

Componenta Comisiei de Dialog Social

Din cadrul CDS fac parte reprezentanti ai MMJS, alaturi de reprezentanti ai patronatelor, numiti de confederatiile patronale reprezentative la nivel national si reprezentanti ai sindicatelor, numiti de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national. Alaturi de reprezentantii MMJS numiti prin ordin al ministrului, la sedintele CDS sunt invitati sa participle si specialisti din cadrul ministerului sau din unitatile aflate in subordinea, sub autoritatea si coordonarea MMJS, in functie de subiectul abordat. De regula, din partea sindicatelor si a patronatelor sunt mandatate douã persoane (un titular si un supleant) care sa participe la intâlnirile CDS.

Confederatiile sindicale reprezentative la nivel national care participa la CDS sunt:

 • BLOCUL NATIONAL SINDICAL
 • CONFEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR
 • CONFEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR LIBERE DIN ROMÂNIA
 • CONFEDERATIA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA
 • CONFEDERATIA SINDICALA NATIONALA MERIDIAN

Confederatiile patronale reprezentative la nivel national care participa la CDS sunt:

 • UNIUNEA GENERALA A INDUSTRIASILOR DIN ROMÂNIA
 • CONSILIUL NATIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII DIN ROMÂNIA
 • CONFEDERATIA PATRONALA CONCORDIA
 • PATRONATUL NAȚIONAL ROMÂN
 • CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN;
 • CONFEDERAŢIA PATRONALĂ DIN INDUSTRIE, AGRICULTURĂ, CONSTRUCŢII ŞI SERVICII DIN ROMÂNIA

Secretariatul Comisiei de Dialog Social din cadrul MMJS este asigurat de Directia Dialog Social

Date de contact:

 

e-mail: cds@mmuncii.gov.ro